[Hungarologia] Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2017. évi munkájáról

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nmtt at iif.hu
2018. Feb. 28., Sze, 15:15:48 CET


 

Tisztelt Kollégánk! 

 

 

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk Társaságunk elmúlt évi
munkájáról, működéséről.

Társaságunk 2017-es éve a megelőző évi pécsi hungarológiai találkozó
(Kultúra- és tudományköziség - Magyarságtudomány a 21. században című VIII.
Nemzetközi Hungarológia Kongresszus) utómunkálataival telt. Fő
tevékenységünk a kongresszus szimpóziumanyagainak publikálása (pályázás,
kiadványelőkészítés) volt. Anyagilag is támogattuk a Világtörténet c.
folyóirat 2017/1. számának megjelenését, benne a Kultúrák találkozása a
magyar középkorban c. szimpóziumának anyagával, valamint a Magyarország  és
a római Szentszék, II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk.
Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.-Róma, 2017 [Collectanea
Vaticana Hungariae, 15]) c. kötet kiadását, amely az azonos című pécsi
szimpózium teljes anyagát hozza. Közlemények jelentek meg továbbá a Napló és
történelem c. szimpózium előadásaiból a Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat
2017/1. ( <http://www.multunk.hu/20171-szam/>
http://www.multunk.hu/20171-szam/) számában (a teljes anyag külön kötetben
jelenik meg várhatóan 2018 folyamán, Pritz Pál szerkesztésében). További, a
kongresszushoz kapcsolódó kiadványok:

*	Névadás és névhasználat a multikulturális Kárpát-medencében
szimpózium = Névtani Értesítő 38 (2016) sz. (a tavalyi beszámolóban még nem
szereplő publikáció)
*	Kulturális nacionalizmus és nemzetállam-építés Magyarországon a 19.
században szimpózium = Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században,
szerk. Szilágyi Adrienn, Bollók Tamás, MTA BTK TTI, 2017 (Magyar Történelmi
Emlékek - Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 5,
szerk. Dávidházi Péter, Fodor Pál, Gyáni Gábor)

A kongresszushoz kapcsolódó publikációs tevékenységünk az idén is
folytatódni fog. (Pritz Pál kötete mellett e beszámoló írásának napjaiban
várható az eredetileg tavalyra tervezett, három nyelvészeti szimpózium
előadásait közlő kiadvány: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi
dimenziók tükrében, Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia,
Terbe Erika és Trócsányi András szerkesztésében.)

Párhuzamosan mindezzel megkezdtük a soron következő, Varsóban, 2021-ben
(augusztus 23-26. között) esedékes IX. Kongresszusunk előkészítését,
Társaságunk elnöke és társelnöke 2017 májusában megbeszéléseket folytattak a
Varsói Egyetem rektorával és hungarológiai műhelyének képviselőivel, melynek
alapján a 2017. szeptember 1-jei választmányi ülésünk elfogadta a
kongresszus témamegjelölő címét (Térátlépések: [Közép-]Európa mint dinamikus
tér: a változás elmélete és gyakorlata), és felállította az operatív
szervezésért felelős Szervezőbizottságot, valamint a szakmai munka
koordinálásával megbízott Előkészítő Bizottságot. Az ülés határozatainak (
<https://drive.google.com/file/d/1oPSfvnQtw1ez3vDFB0GsWSerlD1lz26j/view>
https://drive.google.com/file/d/1oPSfvnQtw1ez3vDFB0GsWSerlD1lz26j/view)
nyomán megkezdődött a kongresszus fővédnökeinek és védnökeinek hivatalos
felkérése. (Áder János köztársasági elnök úr 2018. február 9-i levelében el
is fogadta a felkérést.)

A Társaság belső életét, szervezeti működését jelentősen befolyásolja a
folyamatosan változó jogi környezet - 2017. április 25-i közgyűlésünkön (
<http://hungarologia.net/wp-content/uploads/Hatarozatok-2017-04-25.pdf>
http://hungarologia.net/wp-content/uploads/Hatarozatok-2017-04-25.pdf) a
korábbi évekhez hasonlóan módosítanunk kellett alapszabályunkat (
<http://hungarologia.net/about-iahs/alapszabaly/>
http://hungarologia.net/about-iahs/alapszabaly/). Az elmúlt év eseményeihez
tartozik a Társaság költözése a Várból az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának új épületébe (irodánk és titkárságunk új székhelye: Bp.,
IX. ker., Tóth Kálmán u. 4. B épület VIII. em. 41). Mindez azonban csak
nehezítette, de nem hátráltatta publikációs és tudományszervezői
tevékenységünket. 


A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom és
művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a "Klaniczay-díjnak" a
költségeit (
<http://hungarologia.net/about-iahs/prizes-and-awards-of-the-international-a
ssociation-of-hungarian-studies/tibor-klaniczay-prize/>
http://hungarologia.net/about-iahs/prizes-and-awards-of-the-international-as
sociation-of-hungarian-studies/tibor-klaniczay-prize/). 2017-ben ebből a
Társaságra eső rész 179.412 Ft volt, hasonlóan a megelőző évhez. A 2017. évi
Klaniczay Tibor-díjat a győztes, Tóth Gergely a 2016-ban 

 

megjelent, Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns
történetírásban (16-18. század) című monográfiájá­ért a Debrecenben
rendezett reformációtörténeti konferencián (A reformáció emlékezete a kora
újkorban, szervezők: Debreceni Egyetem, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)
vette át, 2017. május 18-án.

A 2017. év legfontosabb reprezentatív eseménye a Nemzetközi
Magyarságtudományi Társaság megalakulásának 40. évfordulójára rendezett
emlékülés volt. Az ülésre az MTA Székházának Felolvasótermében került sor,
szeptember 1-jén. Ennek kapcsán Andrea Seidler elnök asszony ismertette a
Társaság új, Monok István társelnök közreműködésével kidolgozott működési
stratégiáját; a program és az elhangzott előadások a honlapon:
<http://hungarologia.net/conferences-and-congresses/nmt-40/>
http://hungarologia.net/conferences-and-congresses/nmt-40/; 2018 folyamán az
anyag elektronikus és papíralapú publikációját is tervezzük.

A Társaság periodikus kiadványait illetően arról tudunk beszámolni, hogy a
Lymbus: Magyarságtudományi Forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős
szerk. Szabó András Péter) 2016-i kötete a szokásos átfutási idővel,
2017-ben jelent meg, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal
( <http://epa.oszk.hu/01500/01500/00013/pdf/>
http://epa.oszk.hu/01500/01500/00013/pdf/). Idegen nyelvű periodikumunk, a
Hungarian Studies 2016-i 2. számának (vol. 30. n. 2.) megjelenése 2017-re
csúszott ( <http://epa.oszk.hu/01400/01462/00053/pdf/>
http://epa.oszk.hu/01400/01462/00053/pdf/), reményeink szerint a nemrégiben
felállt új szerkesztőbizottság (főszerkesztő Andrea Seidler, felelős
szerkesztő Hites Sándor) az idei évben már behozza a lemaradást. 

Önálló (NKA-támogatásból finanszírozott) kiadványunk a 2015-ös pécsi
doktorandusz-konferencia kötete: Az idő alakzatai és időtapasztalat a
magyarságtudományokban, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., NMT, 2017. (
<http://mek.oszk.hu/17400/17463/17463.pdf>
http://mek.oszk.hu/17400/17463/17463.pdf )

A Társaság saját kiadásában jelent meg továbbá a következő kötet: Ozorai
Pipo. A győzelmes törökverő és a reneszánsz előfutára, szerk. Adriano Papo,
Gizellea Németh Papo, NMT, Bp., 2017.

Korábbi kiadványaink feltöltése a Magyar Elektronikus Könyvtár és a REAL
adatbázisaiba folyamatos.

Titkárságunk megfelelően ellátja koordinációs és információs feladatait;
Csapó Mónika szervezőtitkárunk szerkesztésében továbbra is folyamatosan
frissül honlapunk, működik információs levelezőlistánk, facebook oldalunk
(https://www.facebook.com/hungarologia/). A könyvelési feladatokat 2017-től
az Adó Kft. végzi. A tárgyévre esedékes akadémiai támogatás változatlan
összegét (4.576 e Ft) csak az év végén, 2017 decemberében kaptuk meg; ami
nem kis nehézséget okozott rendezvényeink lebonyolításában - a folyamatos és
zökkenőmentes működéshez feltétlenül szükséges volna, hogy a támogatási
összeg az év első felében érkezzék be a számlánkra. A Társaság 2017.
szeptember 1-jei választmányi ülése megfogalmazta azt az igényt, hogy az
UNESCO nemzetközi ernyőszervezetében (FILLM - International Federation for
Modern Languages and Literatures) anyagi okokból 2006-ban felfüggesztett
tagságunkat ismét visszaállítsuk; nemzetközi jelenlétünk és képviseltségünk
fokát ez jelentősen emelné, azonban kérelmünk csak az akadémiai támogatás
esetleges emelése esetén lehet reális.

*

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával
támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os
adófelajánlásukat 19007689-1-43-as adószámunk feltüntetésével várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely következő
bankszámlaszámunkra utalható át: Erste Bank Hungary Zrt.
11991102-02102744-00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám
(IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

 

Budapest, 2018. február 28.

 

 

A további sikeres együttműködés reményében bízva, üdvözlettel

 

Andrea Seidler

elnök

 

Monok István

társelnök

 

Bene Sándor

főtitkár

 

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.bibl.u-szeged.hu/pipermail/hungarologia/attachments/20180228/b5691603/attachment.htm>


További információk a(z) Hungarologia levelezőlistáról