[Hungarologia] Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2016. évi munkájáról

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nmtt at iif.hu
2017. Már. 8., Sze, 13:55:59 CET


 <http://hungarologia.net/about-iahs/logo/> NMT_logo_jelmondattal

 

Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2016. évi munkájáról

 

Társaságunk kiemelt fontosságú tevékenysége a 2016. év folyamán a Kultúra-
és tudományköziség - Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi
Hungarológia Kongresszus szervezése és lebonyolítása volt, amelynek Pécs
városa adott otthont, augusztus 22. és 27. között. A társszervező a Pécsi
Tudományegyetem volt - a kongresszus az első kiemelt rendezvény volt az
egyetem 650 éves fennállását ünneplő események sorában. A kongresszus
fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnökei Lovász
László, az MTA elnöke és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának minisztere. A munkát segítő partnereink a város és a régió
tudományos életének intézményei (a PTE mellett az MTA Pécsi Területi
Bizottsága) voltak; a szervezésben részt vett és a lebonyolítást (a
kísérőprogramokkal, kirándulásokkal, koncertekkel, fogadásokkal együtt)
magas szakmai szinten végezte a CongressLine Kft. A szakmai program több
helyszínen (Kodály Központ, PTE BTK, PTE Művészeti Kar, Dóm Kőtár)
párhuzamosan zajlott; egy napra az ülések, kirándulással egybekötve,
átkerültek Szekszárdra, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karára.

A zavartalan lebonyolítást a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati
támogatás, valamint a Pécsi Tudományegyetem évfordulós költségvetésének
hozzájárulása tette lehetővé. A kongresszus nyitónapján rendezett közgyűlés
elfogadta az előző kongresszus (Kolozsvár, 2011) óta végzett munkáról szóló
szakmai és gazdasági beszámolót, jóváhagyta a következő, IX. Nemzetközi
Magyarságtudományi Kongresszus helyszínét és időpontját (Varsó, 2021), és
átadásra kerültek a Lotz János-emlékérmek (Anssi Halmesvirta, Jyväskylä,
Mészáros András, Pozsony, Sándor Anna, Nyitra); a zárónapon tartott második
közgyűlés pedig részint megerősítette tisztségükben a vezető
tisztségviselőket (társelnök, főtitkár), részint - Tuomo Lahdelma elnök úr
megbízatásának lejártával - új elnököt választott Andrea Seidler professzor
asszony személyében.

A szakmai munka 40 szimpóziumban zajlott, összesen 506 regisztrált előadó,
25 országból, 128 intézmény képviseletében vett részt a tudományos
eszmecserében. A kongresszusnak immár hagyományos eleme volt a
doktorjelöltek szimpóziuma, amelynek vegyes anyaga (valódi kongresszus a
kongresszuson belül) a hungarológia szinte minden részdiszciplínáját
érintette; előadói mezőnye a tavaly nyári - ugyancsak Pécsett megrendezett -
doktoriskolai konferencia legjobbjaiból került ki. A szakmai szekciók
részletes programja megtekinthető a kongresszus most is működő honlapján (
<http://hungkong2016.hu/> http://hungkong2016.hu/), a szimpóziumok anyagának
kötetbe szerkesztése az elmúlt hónapok során kezdetét vette az egyes
tudományos közösségekben, a pályázati munkát a következő időszakban - mint
eddig is - Társaságunk titkársága segíti, illetve koordinálja. Összességében
a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus igen sikeresnek minősíthető,
lebonyolítása megfelelt az előirányzott terveknek, hasznosan szolgálta a
több száz előadó tudományos eszmecseréjétől várható hosszú távú befektetés
fő célját, a magyarságtudomány nemzetközi népszerűsítését, valamint
feladatainak és küldetésének definiálását a tudományköziség kontextusában.
Újdonsága volt a kongresszusnak, hogy a szimpóziumok sorában jogi,
orvostudományi és politikatudományi témák is szerepeltek, ezzel jelentősen
szélesedett a korábban a "magyar filológia" hagyományos diszciplínáira
korlátozódó tudományos spektrum. A rendezvény sajtóvisszhangjáról a Társaság
honlapja is válogatást közölt (
<http://hungarologia.net/viii-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszus/>
http://hungarologia.net/viii-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszus/.)

A Társaság a fő rendezvény mellett természetesen az elmúlt évben is
folytatta szokásos munkáját. Működésünk anyagi alapjait továbbra is az MTA
éves támogatása garantálja: a 2016-ra kapott éves támogatás összege (4,57 M
Ft) tette lehetővé alapműködésünk kielégítő folytatását, amelynek érdemi
összegű finanszírozására egyéb pályázati keretből nem nyílik mód. E
költségek túlnyomó részét a Társaság munkáját koordináló titkárság
működtetése teszi ki (szervezőtitkárunk tiszteletdíja, a könyvelési költség
fedezése, az iroda bérleti díja, utazási költségek stb.; az elmúlt évekhez
képest a postaköltséget redukálni tudtuk, azonban immár rendszeres tételként
jelentkezik a jogi környezet állandó változásából adódó ügyvédi költség). A
2016. év legnagyobb energiát követelő feladata a titkárság költözése volt,
amelyet az eddig annak otthont adó MTA BTK költözése tett elkerülhetetlenné
- velük együtt tette át székhelyét a titkárság is az MTA új Humán Tudományok
Kutatóházába. (A költözésre konkrétan már 2017 januárjában került sor,
többszöri halasztás után, előkészítése és szervezése azonban még 2016-ban
zajlott. A költözés során a Társaság 1961-2011 közötti történetére vonatkozó
teljes iratanyagot átadtuk az Akadémiai Levéltárnak, a továbbiakban ott
kutatható.)

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom és
művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a "Klaniczay-díjnak" (
<http://hungarologia.net/about-iahs/prizes-and-awards-of-the-international-a
ssociation-of-hungarian-studies/tibor-klaniczay-prize/>
http://hungarologia.net/about-iahs/prizes-and-awards-of-the-international-as
sociation-of-hungarian-studies/tibor-klaniczay-prize/ ) a költségeit. A
2016. évi Klaniczay-díjat Bitskey István, a Debreceni Egyetem professzor
emeritusa, az MTA rendes tagja kapta, az In memoriis martyrum: Pázmány és a
katolikus mártirológia című tanulmányára (megjelent a Hitvédelem, retorika,
reprezentáció Pázmány Péter életművében című kötetében, Bp., Universitas
Kiadó, 2015). Több korábbi publikációnk elektronikus formában ugyancsak
tavaly vált elérhetővé a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén:

 

.     Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig, szerk. Egyed
Emese, Kolozsvár, 2014: <http://mek.oszk.hu/15800/15859>
http://mek.oszk.hu/15800/15859

.     Zenei művelődésünk a változó régióban: A VII. Hungarológiai
Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, szerk. Angi István,
Csákány Csilla, Kolozsvár, 2013: <http://mek.oszk.hu/15800/15892>
http://mek.oszk.hu/15800/15892

.     Kortárs magyar kisebbségi irodalmak: Posztkolonializmus, gender
studies, littérature mineure, szerk. Balázs Imre József, Kolozsvár, 2013:
<http://mek.oszk.hu/16100/16104> http://mek.oszk.hu/16100/16104

Ugyancsak kongresszusi kiadvány (a MEK honlapjára várhatóan az idén kerül
fel):

.     Patrimónium és társadalom a 20. században: A VII. Hungarológiai
Kongresszus előadásai, szerk. Barna Gábor, Keszeg Vilmos,
Kolozsvár-Budapest, 2015:
<http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/30e082568d_2015%20Patrimonium.p
df>
http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/30e082568d_2015%20Patrimonium.pd
f 

 

Publikációs tevékenységünk keretében folytattuk periodikumaink kiadását. A
Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős
szerk. Lengyel Réka) 2015. évi kötete a szokásos átfutási idővel, 2016-ban
jelent meg, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal (
<http://epa.oszk.hu/01500/01500/00012/pdf/>
http://epa.oszk.hu/01500/01500/00012/pdf/). Idegen nyelvű periodikumunk, a
Hungarian Studies 2016-ban egy számot tudott megjelentetni a szokásos kettő
helyett ( <http://www.akademiai.com/toc/044/30/1>
http://www.akademiai.com/toc/044/30/1 ) - a késedelmet fájdalmas veszteség
(a főszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály halála) indokolja, amelynek nyomán át
kellett szerveznünk a szerkesztőséget (Hites Sándort kértük fel felelős
szerkesztőnek, a főszerkesztést Andrea Seidler elnök asszony vette át). A
Társaság kiadásában jelent meg Társaságunk korábbi alelnökének, jelenlegi
választmányi tagjának, Pritz Pálnak új gyűjteményes kötete: A relativizálás
elfogadhatatlansága: Hazánk és a nagyvilág - újabb tanulmányok, Bp.,
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2016.

Az elmúlt évben az NKA-tól nyert támogatás (700.000 Ft) lehetővé teszi az
"Időértelmezések a magyarságtudományokban: A doktoriskolák V. nemzetközi
konferenciája" címmel Pécsett, 2015. augusztus 27-28-án rendezett
tanácskozás anyagának sajtó alá rendezését - a munka már tavaly
megkezdődött, a kötet kiadására terveink szerint 2017-ben kerül sor, ehhez
azonban kiegészítő pályázati forrásra is szükségünk lesz.

A Társaság szervezeti életét szabályozó rendezvényeinket 2016-ban is a
korábbi rendszerességgel és formában tartottuk meg (közgyűléseinkről és
választmányi ülésünkről a honlap tájékoztat:
<http://hungarologia.net/2016-evi-kozgyulesek/>
http://hungarologia.net/2016-evi-kozgyulesek/). Társaságunk belső
információáramlásának fő csatornája továbbra is a levelezőlista (
<http://hungarologia.net/hu/listserv/>
http://hungarologia.net/hu/listserv/), s tovább működtetjük az egyre többek
hungarológiai szakmai tájékozódását megkönnyítő, friss információkat közlő,
a Társaság szervezőtitkára, Csapó Mónika által szerkesztett honlapunkat is (
<http://hungarologia.net/> http://hungarologia.net/).

Összegezve: szakmai szempontból sikeres esztendőt zártunk, az akadémiai
támogatás pedig lehetővé tette a folyamatos működést a szervezeti életünket
megnehezítő körülmények között is (költözés). Reményeink szerint 2017-ben új
helyen, de a megszokott színvonalon folytatjuk a magyarságtudományi
kutatások és a szakmai munka koordinálását, amiben továbbra is számítunk
tagságunk szakmai, erkölcsi és anyagi támogatására.

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával
támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os
adófelajánlásukat továbbra is a 19007689-1-41-es adószámunk feltüntetésével
várjuk.

 

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely a mellékelt
csekken befizethető, vagy átutalható számlaszámunkra: Erste Bank Hungary
Zrt. 11991102-02102744-00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi
bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

 

*

 

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is <mailto:nmtt at iif.hu>
nmtt at iif.hu. Új levelezési címünk: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B. ép.
VIII. em. 41. vagy H-1453 Budapest, Pf. 33.

 

 

Andrea Seidler

elnök

 

Monok István

társelnök

 

Bene Sándor

főtitkár

 

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.bibl.u-szeged.hu/pipermail/hungarologia/attachments/20170308/3ea391ed/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/png
Size: 29690 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.bibl.u-szeged.hu/pipermail/hungarologia/attachments/20170308/3ea391ed/attachment.png>


További információk a(z) Hungarologia levelezőlistáról