[Hungarologia-l] Fwd: Megjelent az Irodalomtörténet cimu folyóirat 2009/1-es száma

kristof fenyvesi fenyvesi.kristof at gmail.com
2009. Május. 20., Sze, 10:15:35 CEST


---------- Forwarded message ----------
From:  <szif at frugo.docca.hu>
Date: 2009/5/20
Subject: Megjelent az Irodalomtörténet cimu folyóirat 2009/1-es száma
To: szif at frugo.docca.hu


Megjelent az Irodalomtörténet című folyóirat 2009/1-es száma

IRODALOMTÖRTÉNET
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és
Kultúratudományi Intézetének folyóirata
Lapalapító: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadja: Ráció Kiadó

XC. évf. 1. sz. - Új folyam: XL. évf. 1. sz.

www.irodalomtortenet.hu
www.racio.hu
A tartalomból

TanulmányokFried István
Vörösmarty Mihály és az OberonFehér M. István
A Nyugat és a filozófiaSzűcs Teri
A Sorstalanság radikális tanúsága mint etikai kihívás

Kisebb közleményekDobos István
Az olvasás medialitásának összefüggései
Kosztolányi irodalomszemléletébenDavor Dukic´
Uralkodó tendenciák és peremjelenségek a modern
horvát irodalomtudomány első korszakában

SzemleSimon-Szabó Ágnes
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színházImre László
Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészeteLengyel Zsolt
Szirák Péter: Örkény István. PályaképKékesi Zoltán

     Kálmán C. György: Élharcok és arcélek
A korai magyar avantgárd költészet és a kánon

Varga Betti
Prózafordulat, szerk. Györffy Miklós - Kelemen Pál - Palkó GáborLukács István
Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim
književnostima [Kulturális sztereotípiák. Identitás-koncepciók a
közép-európai
irodalmakban], szerk Dubravka Oraic´ Tolic´ - Kulcsár Szabó Ernő

In memoriamAngyalosi Gergely
Bodnár György (1927-2008) haláláraSzilágyi Márton
Kerényi Ferenc (1943-2008) halálára

*


IRODALOMTÖRTÉNET
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és
Kultúratudományi Intézetének folyóirata
Lapalapító: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadja: Ráció Kiadó

XC. évf. 1. sz. - Új folyam: XL. évf. 1. sz.
Szerkesztőbizottság: Eisemann György, Margócsy István, Sipos Lajos,
Tverdota György
Főszerkesztő: Kulcsár Szabó Ernő
Felelős szerkesztő: Szilágyi Márton
Szemle: Gintli Tibor
Olvasószerkesztő: Bednanics Gábor
Szerkesztőségi titkár: Pércsy András

Szerkesztőség
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület
telefon: (1) 4855-200/5113, 5366

Kiadóhivatal
Ráció Kiadó, 1072 Budapest, Akácfa utca 20.
telefon: (1) 321-8023, fax: (1) 402-1293
e-mail. racio at racio.hu, www.racio.hu

Recenziós példányok és kritikák a szerkesztőségbe küldendők.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával

Ára számonként: 400 Ft, előfizetés egy évre: 1500 Ft

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, illetve a kiadóhivatalban.
Megvásárolható a jobb könyvesboltokban, illetve a Ráció Kiadó szerkesztőségében.
_______________________________________________
Szif mailing list
Szif at frugo.docca.hu
http://212.40.96.88/mailman/listinfo/szif


További információk a(z) Hungarologia-l levelezőlistáról